Tillfällig anslutning


Du kan hyra byggskåp av en elfirma eller av oss på Jönköping Energi Nät AB. I båda fallen är det vi som sätter upp en byggmätare för elen. När ditt husbygge är klart kopplar vi ur byggskåpet och ansluter serviskabeln till huset.

Om du bygger nytt hus, behöver du förmodligen el även innan den fasta anslutningen är klar. Se prisuppgifter nedan.

Pris

För anslutningar som används mer än 18 respektive 36 månader tillkommer en tilläggsavgift på fn.750 kr/mån fram till att anslutningen sägs upp. Priserna förutsätter att elnätet är frambyggt till kundens anläggning och att det finns tillräcklig kapacitet.

Huvudsäkring

16-63 A

80 A-

Pris

Prislista

Prislista

Avtalstid

18 mån

36 mån

Tilläggsavgift 750 kr/mån exkl. moms

Från och med 2016-01-01 gäller ovanstående villkor för din Tillfälliga anslutning och du har från 1 januari 2016 rätt använda din Tillfälliga anslutning 18 respektive 36 månader, beroende på vilken säkring du har på anläggningen, innan tilläggsavgiften tillkommer.

För in- och urkoppling debiterar vi en avgift, hör av dig till oss för pris.

Tidstariff (L4) och tillfälliga anslutningar (T)

  Kr/år inkl moms
16 A lägenhet 2 125
16 A 2 905
20 A 4 100
25 A 5 525
35 A 7 580
50 A 10 995
63 A 13 830
80 A 16 890
100 A 23 600
125 A 32 075
160 A 45 135
200 A 56 485

I den fasta nätavgiften ingår följande myndighetsavgifter (exkl moms):

Elberedskapsavgift 45 kr/år
Elsäkerhetsavgift 9,50 kr/år
Nätövervakningsavgift 3 kr/år