Tillfällig anslutning


Du kan hyra byggskåp av en elfirma eller av oss på Jönköping Energi Nät AB. I båda fallen är det vi som sätter upp en byggmätare för elen. När ditt husbygge är klart kopplar vi ur byggskåpet och ansluter serviskabeln till huset.

Om du bygger nytt hus, behöver du förmodligen el även innan den fasta anslutningen är klar. Se prisuppgifter nedan.

 

Tidstariff (L4) och tillfälliga anslutningar (T)

  Kr/år inkl moms
16 A lägenhet 2 125
16 A 2 905
20 A 4 100
25 A 5 525
35 A 7 580
50 A 10 995
63 A 13 830
80 A 16 890
100 A 23 600
125 A 32 075
160 A 45 135
200 A 56 485

I den fasta nätavgiften ingår följande myndighetsavgifter (exkl moms):

Elberedskapsavgift 45 kr/år
Elsäkerhetsavgift 9,50 kr/år
Nätövervakningsavgift 3 kr/år