Tillfällig anslutning


Du kan hyra byggskåp av en elfirma eller av oss på Jönköping Energi Nät AB. I båda fallen är det vi som sätter upp en byggmätare för elen. När ditt husbygge är klart kopplar vi ur byggskåpet och ansluter serviskabeln till huset.

Om du bygger nytt hus, behöver du förmodligen el även innan den fasta anslutningen är klar. 

Du kan hyra byggskåp av en elfirma eller av oss på Jönköping Energi Nät AB. I båda fallen är det vi som sätter upp en byggmätare för elen. När ditt husbygge är klart kopplar vi ur byggskåpet och ansluter serviskabeln till huset.

Tidstariff (L4) och tillfälliga anslutningar (T)

  2016 kr/år inkl moms
   
16 A lägenhet 2 060
16 A 2 820
20 A 3 980
25 A 5 365
35 A 7 360
50 A 10 675
63 A 13 430
80 A 16 400
100 A 22 910
125 A 31 140
160 A 43 820
200 A 54 840

I den fasta nätavgiften ingår följande myndighetsavgifter (exkl moms):

Elberedskapsavgift 45 kr/år
Elsäkerhetsavgift 6 kr/år
Nätövervakningsavgift 3 kr/år