Priser för tillfällig anslutning


När din elinstallatör beställer en tillfällig anslutning åt dig så måste du hyra ett byggskåp. Du kan hyra byggskåp av din elfirma eller av oss på Jönköping Energi Nät AB. Du betalar även en avgift för in- och urkoppling, en fast elnätsavgift, och en rörlig elnätsavgift under tiden du har en tillfällig anslutning.

Pris för byggskåp (el ingår ej)

Hyra för byggskåp (inkl. moms) 780kr/mån


Pris för kort uthyrning av hyrskåp (el ingår)

Hyrskåp 35 A (inkl. moms) 4 764 kr/st
Hyrskåp 63 A (inkl. moms) 5 468 kr/st
OBS! Kan endast hyras i max 5 dygn.


Priser för in- och urkoppling

Alla priser är inklusive moms.

Serviskabel

Pris

10-50 mm² 4 764 kr
95-150 mm² 6 560 kr
240 mm² 7 253 kr
2x240 mm² 8 821 kr
Hantering och anslutning av hyrskåp med abonnemang 4 765 kr/st

 

Fast elnätsavgift för tillfällig anslutning (T)

Säkringsstorlek

Kr/år inkl moms

16 A lägenhet 2 125
16 A 2 905
20 A 4 100
25 A 5 525
35 A 7 580
50 A 10 995
63 A 13 830
80 A 16 890
100 A 23 600
125 A 32 075
160 A 45 135
200 A 56 485
I den fasta nätavgiften ingår följande myndighetsavgifter (exkl moms):
Elberedskapsavgift 39,20 kr/år
Elsäkerhetsavgift 10,20 kr/år
Nätövervakningsavgift 4,35 kr/år


Rörlig elnätsavgift för tillfällig anslutning

Den rörliga elnätsnätavgiften kallas på fakturan för "överföring".

 

Öre/kWh inkl. moms

(gäller från 1 januari 2020)

Överföring 17,68


Tilläggsavgift

För anslutningar upp till 63 A, tillkommer en tilläggsavgift på 750kr/mån exkl. moms efter 18 månader fram till att anslutningen sägs upp.

För anslutningar från 80 A och uppåt tillkommen tilläggsavgiften om 750kr/mån exkl. moms efter 36 månader fram till att anslutningen sägs upp.