Energiskatt


Vi betalar energiskatt på all el som används i Sverige. Energiskatten är en lagstadgad skatt i Sverige.

Höjd energiskatt från 1 januari 2019

Från och med 1 januari 2019 höjs energiskatten på el, enligt beslut i riksdagen, med 2,0 öre per kWh inklusive moms. Det motsvarar ca 320 kr/år för en villaägare med en elanvändning på 20.000 kWh/år. För en lägenhetskund motsvarar det ca 50 kr/år eftersom elanvändningen är lägre.

Aktuell skattesats på el från och med 1 januari 2019

43,38 öre/kWh (34,7 öre/kWh exklusive moms) för de flesta kunder i Sverige.