Energiskatt


Vi betalar energiskatt på all el som används i Sverige. Energiskatten är en lagstadgad skatt i Sverige.

Energiskatten på el är från den 1 januari 2018 41,375 öre/kWh inklusive moms (33,10 öre/kWh exklusive moms).

Samtliga skattesatser på elektrisk kraft 2018 

Elektrisk kraft som används i övriga fall 33,10 öre/kWh exkl. moms 

Elektrisk kraft som används i kommuner med reducerad energiskatt, se listan nedan 23,50 öre/kWh exkl. moms 

Reducerad energiskatt

Använder du el som privatperson i vissa kommuner i norra Sverige (se nedan) har du rätt till ett skatteavdrag på 12 öre/kWh (9,6 öre/kWh exklusive moms) direkt på din elfaktura, vilket gör att du betalar 29,375 öre/kWh (23,50 öre/kWh exklusive moms) i energiskatt.