Elnätspriser


Nätavgiften är den avgift du betalar till elnätsföretaget för att få din el hem till dig. Nätavgiften består dels av en fast del beroende på din mätarsäkring, dels en rörlig del som beror på hur mycket el du använder.

I din nätavgift ingår kostnaden för elledningar, drift och underhåll. Elnätet kommer från vårt stora nationella stamnät, och till slut fram till dig. Mätarsäkringens storlek styr vilken effekt du har möjlighet att utnyttja. De flesta kunder klarar sig med 16 A, har du eluppvärmning eller större verksamhet kan du behöva större säkring. Alla nya kunder får enkeltariff. Från 1 januari 2015 är det möjligt att välja tidstariff. Kontakta Kundservice så hjälper vi dig.


Fast nätavgift

Priserna gäller från 1 juli 2017
Enkeltariff (L2)

Mätarsäkring 2017 kr/år inkl moms
16 A till 35 A 1-Fas lägenhet 925
16 A lägenhet 925
20 A lägenhet 1 800
16 A till 35 A1-fas 1 800
16 A 1 800
20 A 2 800
25 A 3 665
35 A 5 175
50 A 7 415
63 A 9 315
80 A 12 075
100 A 15 045
125 A 18 805
160 A 24 150
200 A 30 220

Från 1 januari 2015 tillämpas lägenhetstariff då tre eller flera mätare är anslutna till samma serviskabel och mätarsäkring är på maximalt 20A.

Tidstariff (L4) och tillfälliga anslutningar (T)

  2017 kr/år inkl moms
16 A lägenhet 2 125
16 A 2 905
20 A 4 100
25 A 5 525
35 A 7 580
50 A 10 995
63 A 13 830
80 A 16 890
100 A 23 600
125 A 32 075
160 A 45 135
200 A 56 485

I den fasta nätavgiften ingår följande myndighetsavgifter (exkl moms):

Elberedskapsavgift 45 kr/år
Elsäkerhetsavgift 9,50 kr/år
Nätövervakningsavgift 3 kr/år

Säkringsstorlek över 200 A

Vid säkringsstorlek över 200 A debiteras effekttariff.

Rörlig nätavgift

Den rörliga nätavgiften kallas på fakturan för "överföring".

   

2017 öre/kWh inkl moms

Överföring* L2 17,00
Överföring högpristid** L4 21,94
Överföring lågpristid** L4 4,33
Tillfälliga anslutningar T 17,00


*     Gäller kunder med enkeltariff, d.v.s samma nätavgift oavsett tid på dygnet eller året. Alla nya kunder får denna tariff.
**     Gäller kunder med tidstariff. Högpris kl 7.00 - 22.00 måndag-fredag, november-mars, lågpris all övrig tid.

Särskilda avgifter Elnät

  • Inflyttningsavgift: 250 kr inklusive moms
  • Avstängning/Tillkoppling vid utebliven betalning: 1 875 kr
  • Besök vid Avstängning/Tillkoppling vid utebliven betalning: 875 kr
  • Avstängning/Tillkoppling på kunds begäran: 1 875 kr
  • Plomberingskopp: 400 kr

Byggel

För byggel gäller Tidstariff (L4) enligt ovan.

 

Priser innan 1 juli 2017
Enkeltariff (L2)

Mätarsäkring 2017 kr/år inkl moms
16 A till 35 A 1-Fas lägenhet 895
16 A lägenhet 895
20 A lägenhet 1 745
16 A till 35 A 1-Fas 1 745
16 A 1 745
20 A 2 715
25 A 3 560
35 A 5 025
50 A 7 200
63 A 9 045
80 A 11 725
100 A 14 605
125 A 18 260
160 A 23 445
200 A 29 340

Från 1 januari 2015 tillämpas lägenhetstariff då tre eller flera mätare är anslutna till samma serviskabel och mätarsäkring är på maximalt 20A.

Tidstariff (L4) och tillfälliga anslutningar (T)

  2017 kr/år inkl moms
16 A lägenhet 2 060
16 A 2 820
20 A 3 980
25 A 5 365
35 A 7 360
50 A 10 675
63 A 13 430
80 A 16 400
100 A 22 910
125 A 31 140
160 A 43 820
200 A 54 840

I den fasta nätavgiften ingår följande myndighetsavgifter (exkl moms):

Elberedskapsavgift 45 kr/år
Elsäkerhetsavgift 9,50 kr/år
Nätövervakningsavgift 3 kr/år
 

Säkringsstorlek över 200 A

Vid säkringsstorlek över 200 A debiteras effekttariff.

Rörlig nätavgift

Den rörliga nätavgiften kallas på fakturan för "överföring".

   

2017
öre/kWh inkl moms

Överföring* L2 16,50
Överföring högpristid** L4 21,30
Överföring lågpristid** L4 4,20
Tillfälliga anslutningar T 16,50


*     Gäller kunder med enkeltariff, d.v.s samma nätavgift oavsett tid på dygnet eller året. Alla nya kunder får denna tariff.
**     Gäller kunder med tidstariff. Högpris kl 7.00 - 22.00 måndag-fredag, november-mars, lågpris all övrig tid.

Särskilda avgifter Elnät

  • Inflyttningsavgift: 250 kr inklusive moms
  • Avstängning/Tillkoppling vid utebliven betalning: 1 875 kr
  • Besök vid Avstängning/Tillkoppling vid utebliven betalning: 875 kr
  • Avstängning/Tillkoppling på kunds begäran: 1 875 kr
  • Plomberingskopp: 400 kr

Byggel

För byggel gäller Tidstariff (L4) enligt ovan.