Anslutningsavgift


Här hittar du avgifter och tillämpningsregler för en nyanslutning.

Läs mer

Prisförfrågan


Önskar du en preliminär beräkning av elanslutningsavgiften är du välkommen att fylla i en prisförfrågan nedan. Om du sedan bestämmer dig för att göra en elanslutning kontaktar du en elinstallatör som hjälper dig. Tänk på att elanslutningsavgiften kan komma att justeras om det framkommer nya uppgifter i den anmälan som din elinstallatör skickar in till oss, t ex högre säkring.

Läs mer

Elnätspriser


Nätavgiften är den avgift du betalar till elnätsföretaget för att få din el hem till dig. Nätavgiften består dels av en fast del beroende på din mätarsäkring, dels en rörlig del som beror på hur mycket el du använder samt skatter och avgifter.

Läs mer

Tillfällig anslutning


Du kan hyra byggskåp av en elfirma eller av oss på Jönköping Energi Nät AB. I båda fallen är det vi som sätter upp en byggmätare för elen. När ditt husbygge är klart kopplar vi ur byggskåpet och ansluter serviskabeln till huset.

Läs mer

Produktionsabonnemang


Gäller elproduktionsanläggningar på högst 1 500 kW för mätning, beräkning och rapportering.

Läs mer

Energiskatt


Vi betalar energiskatt på all el som används i Sverige. Energiskatten är en lagstadgad skatt i Sverige.

Läs mer