Dina rättigheter


Konsumentens rätt är tydlig i lagstiftningen, och i ellagen. Du har bland annat rätt att få information i god tid inför förändringar och ersättning för skada vid avbrott.

Vi vill gärna att du kontaktar oss på Kundservice om du är missnöjd med någon av våra produkter eller tjänster. Då kan vi ställa följdfrågor och få en klar bild av ditt ärende. Vi kan också berätta vad som behöver vara med i ett eventuellt skriftligt klagomål. Förbered dig gärna, så att du har kundnummer (finns på fakturan) och andra handlingar tillgängliga.

Kundservice el, fjärrvärme och Wetternet

036-10 82 20


Reklamationsblankett

Här finns en reklamationsblankett som du använder vid reklamationer. Blanketten skickas till:

Jönköping Energi Nät AB

Box 5150
550 05
Jönköping

Ladda hem Reklamationsblankett