Ersättning och skadeanmälan


Konsumentens rätt är tydlig i ellagen. Du har bland annat rätt att få information i god tid inför förändringar och ersättning för skada vid avbrott.

Ersättning vid skada


Här finns information om vad som gäller vid ersättning av skada.

Läs mer

Ersättning vid avbrott


Avbrottsersättningen gäller alla kunder inom Jönköping Energi Nät:s distributionsområde och som enligt ellagen är elanvändare.

Läs mer

Dina rättigheter


Konsumentens rätt är tydlig i lagstiftningen, och i ellagen. Du har bland annat rätt att få information i god tid inför förändringar och ersättning för skada vid avbrott.

Läs mer