Ersättning vid skada


Här finns information om vad som gäller vid ersättning av skada.

Läs mer

Ersättning vid avbrott


Avbrottsersättningen gäller alla kunder inom Jönköping Energi Nät:s distributionsområde och som enligt ellagen är elanvändare.

Läs mer

Dina rättigheter


Konsumentens rätt är tydlig i lagstiftningen, och i ellagen. Du har bland annat rätt att få information i god tid inför förändringar och ersättning för skada vid avbrott.

Läs mer