Trädbevakning


Vi har luftledningar kvar i vissa områden. Du kan rådfråga oss när träd fälls i närheten av en luftledning.

Vi ger  råd och övervakar så att fällningen sker på ett säkert sätt men vi utför inte själva fällningen. Meddela oss i god tid, gärna fyra arbetsdagar, innan fällningen ska ske så hjälper vi dig.