Permanent frånkoppling


Permanent frånkoppling innebär att serviskabeln kopplas från permanent och att alla anläggningar som finns tillkopplade på serviskabeln görs spänningslösa, även mätaren demonteras.

Frånkoppling kan bara begäras av anläggningens innehavare eller av någon annan genom fullmakt. Om serviskabeln försörjer fler anläggningar ska alla anläggningsinnehavare skriva under.

När du vill koppla från din serviskabel  fyller du i blanketten "begäran permanent frånkoppling av serviskabel" och skickar in till oss.