Ledningsvisning


För att minska risken för grävskador, visar vi gärna våra el-, fjärrvärme- och bredbandsnät/fibernät/optonät. Visningen är gratis, men vi ser helst att du aviserar oss minst fyra arbetsdagar före aktuell dag. Se även våra bestämmelser vid markarbeten.

Om du inte ska gräva i marken alldeles i närheten av någon ledning så brukar det räcka med att vi skickar en karta. Annars kommer någon av våra medarbetare och visar på plats genom att färgmarkera. Tyvärr finns inga uppgifter om elkablars djupläge.

IMG_0780 (edited) 1330x900 (compressed).jpg

Du kan kontakta oss via ledningskollen.se

Vi finns på ledningskollen.se och har ledningsinformation om både el, fjärrvärme och bredband/fiber. Genom att kostnadsfritt registrera dig kan du enkelt få information om ledningars placeringar både från oss och andra ledningsägare.

Akut ledningsvisning

Om du akut måste ha hjälp - ring vår felanmälan 036-10 82 70.

Markarbeten nära ledningar

Vid arbete i mark nära ledning ska du följa våra bestämmelser som du kan läsa i sin helhet här Bestämmelser vid markarbeten. TÄNK PÅ: Att du blir ersättningsskyldig om någon kabel eller ledning skulle skadas.