Gatubelysning


På uppdrag av kommunen sköter vi kommunens gatubelysning. På många håll i staden har vi samarbetat kring att hitta bra belysningsmiljö med hänsyn både till miljö, trafiksäkerhet och trygghet.

gatubelysning-artikel.jpg

Den första gatubelysningen i Jönköping tändes 1907 och idag finns 28 000 ljuspunkter i Jönköpings kommun. I vårt uppdrag ingår en årlig kontroll av all belysning och utbyte av trasiga lampor. Sammanlagt byter vi ca 4 000 lampor varje år.

Det händer ibland att gatubelysningen är tänd även dagtid. Det beror oftast på att vi regelbundet kontrollerar och uppdaterar gatubelysningen. Under arbetet behöver den då vara tänd.

Jönköping Energi Nät AB har i uppdrag av Jönköpings kommun att sköta den offentliga belysningen i kommunen med undantag för E4:an, de större allmänna vägarna och privata fastighetsägare.

I avtalet med Jönköpings kommun är det fastställt vilken servicenivå som ska tillämpas för gatubelysningen. Avtalet innebär bland annat att:

 • akuta fel som innebär samhällsfara ska åtgärdas direkt.
 • omfattande bortfall av belysning åtgärdas snarast efter felanmälan.
 • övriga fel åtgärdas normalt inom en månad efter felanmälan. Vi prioriterar dock vissa viktiga lampor, vilka åtgärdas snabbare t.ex:
  • vid övergångsställen
  • tunnlar
  • trappor
  • prioriterade vägar
  • prioriterade gång- och cykelvägar
 • En gång om året inspekteras samtliga gatljus och upptäckta fel åtgärdas.

Trasig gatubelysning?

Vi är mycket tacksamma om du hjälper till att hålla Jönköping upplyst genom att anmäla fel som rör gatubelysningen till Jönköpings kommun. Använd kommunens formulär för att felanmäla eller ring till kontaktcenter, 036-10 50 00.