Elnätstjänster

Jönköping Energi Nät AB bygger, underhåller och reparerar elnätet inom vårt nätområde.

Sedan avregleringen 1996 är den svenska elmarknaden fri. Man kan alltså själv välja av vilket elhandelsbolag man vill köpa el. Däremot distribueras din el av oss. Jönköping Energi Nät AB investerar mycket i att vädersäkra nätet dvs att ersätta luftledningar med jordkablar. På så sätt ökar leveranssäkerheten för våra kunder.

Trädbevakning


Vi har luftledningar kvar i vissa områden. Du kan rådfråga oss när träd fälls i närheten av en luftledning.

Läs mer

Permanent frånkoppling


Permanent frånkoppling innebär att serviskabeln kopplas från permanent och att alla anläggningar som finns tillkopplade på serviskabeln görs spänningslösa, även mätaren demonteras.

Läs mer

Återanslutning vid frånkoppling


Vid återanslutning kopplar vi på spänningen fram till din huvudsäkring, med uttagna säkringar och huvudströmbrytaren frånslagen.

Läs mer

Gatubelysning


På uppdrag av kommunen sköter vi kommunens gatubelysning. På många håll i staden har vi samarbetat kring att hitta bra belysningsmiljö med hänsyn både till miljö, trafiksäkerhet och trygghet.

Läs mer

Tillfällig anslutning


Om du bygger nytt hus, behöver du förmodligen el även innan den fasta anslutningen är klar. Du kan hyra byggskåp av en elfirma eller av oss på Jönköping Energi Nät AB, (JENAB). I båda fallen är det vi som sätter upp en byggmätare för elen. När ditt husbygge är klart kopplar vi ur byggskåpet och ansluter serviskabeln till huset.

Läs mer