Byte av elmätare


De kommande åren kommer vi att byta ut samtliga elmätare hos våra kunder. Totalt ska 57 000 elmätare bytas ut under perioden 2020-2024.

Varför ska vi byta ut din elmätare?

Regeringen har beslutat att införa nya funktionskrav på elmätarna i Sverige. För att leva upp till kraven behöver alla Svenska elnätsföretag uppdatera eller byta ut alla sina kunders elmätare, även Jönköping Energi. Läs mer om Regeringens beslut här.

Hur kommer jag som kund att påverkas?

Du kommer inte att påverkas speciellt mycket av elmätarbytet, förutom ett kortare strömavbrott på cirka 10-20 minuter. Elmätarbytet kostar ingenting extra utan det ingår i den elnätsavgift du redan betalar.

När kommer vi till ditt område?

Vi börjar byta elmätare under andra kvartalet 2020. Vi kommer att skicka ut information till dig, alternativt sätta upp information i ditt trapphus, i god tid innan vi kommer till ditt område.

Den nya generationens smarta elmätare

Under ett antal år framöver kommer vi successivt byta ut alla elmätare hos våra kunder. De nya elmätarna ska bland annat trygga en säkrare drift och är ett viktigt steg mot ett smartare elnät. Du kommer att få nya möjligheter att ta del av detaljerad information om din energianvändning. Dessutom kommer vi att kunna se elavbrott direkt och därmed åtgärda fel snabbare.

Din elmätare

Vilken elmätare har du och hur läser du av den?

Läs mer om elmätaren och vilka olika typer vi använder