Byte av elmätare


De kommande åren kommer vi att byta ut samtliga elmätare hos våra kunder. Totalt ska 57 000 elmätare bytas ut under perioden 2020-2024.

Varför ska vi byta ut din elmätare?

Regeringen har beslutat att införa nya funktionskrav på elmätarna i Sverige. För att leva upp till kraven behöver alla Svenska elnätsföretag uppdatera eller byta ut alla sina kunders elmätare, även Jönköping Energi. Läs mer om Regeringens beslut här.

Hur kommer jag som kund att påverkas?

Du kommer inte att påverkas speciellt mycket av elmätarbytet. Det innebär ett kortare strömavbrott på ca 10-20 min. Det kostar ingenting extra att byta elmätare, utan det ingår i den elnätsavgift du redan betalar.

När kommer vi till ditt område?

Vi kommer börja byta elmätarna under andra kvartalet 2020. Vi kommer att skicka ut information till dig, alternativt sätta upp information i ditt trapphus, i god tid innan vi kommer till ditt omåde. 

Den nya generationens smarta elmätare

De nya elmätarna kommer stödja energiomställningen i samhället och bidra med viktiga steg på vägen mot ett smartare elnät. Som kund kommer du kunna få bättre förutsättningar att ta del av detaljerad information om din energianvändning. Om det blir elavbrott registreras det automatiskt, vilket kommer ge en effektivare elnätsdrift.

Din elmätare

Vilken elmätare har du och hur läser du av den?

Läs mer om elmätaren och vilka olika typer vi använder