Iskraemeco MT173/MT37 3 FAS

IskraemecoMT173_MT372.png

Används av JENAB på anläggningar med enkeltariff i flerbostadshus och med direktanslutning för 16-63A abonnemang.

IskraemecoMT173_MT372_tech.png