Edmi MK6/MK10 3-FAS

edmi.png

Används av JENAB på anläggningar med sekundär anslutning och abonnemang från 80A och högre. Används för timdebitering.

LCD - Skärm

• Stora siffror i skärm
• Upp till 60 användardefinierade skärmarparametrar
• Visar tillgängliga värden utan Nätanslutning