Aidon 6550, 3-FAS

Aidon-6530.png

Används av JENAB på anläggningar med sekundär anslutning och abonnemang från 80A och högre.

Så läser du av din elmätare
 

Aidon-6530-inst.png

1. Mätarnummer
2. Mätartyp
3. Lampan blinkar i takt med användningen
4. Display - aktuell mätarställning

På displayen visas:
1.8.0 Aktiv energi import* (kWh)
2.8.0 Aktiv energi export* (kWh)
3.8.0 Reaktiv energi import (kvarh)
4.8.0 Reaktiv energi export (kvarh)
1.7.0 Momentant effektuttag (kW)

* Aktiv energi import är konsumtion. Aktiv energi export är eventuell produktion.