Aidon 6531, 6534 3-FAS

Vad visas i Displayen?

Elmätaren visar den totala mätarställningen för konsumerad el i kWh som startvärde. För att se annan information kan man stega med knapp 6 (Tryckknapp för Display).

Antal tryck:

 1. Mätarställning för den producerade el som har matats ut på elnätet
 2. Dagens datum
 3. Svensk Normaltid (vintertid)
 4. Momentant effektuttag (kW)
 5. Spänning Fas1 (L1, V)
 6. Spänning Fas2 (L2, V)
 7. Spänning Fas3 (L3, V)
 8. Ström Fas1 (L1, A)
 9. Ström Fas2 (L2, A)
 10. Ström Fas3 (L3, A)
 11. Börjar om med den total mätarställningen

Mätaren är förberedd med ett uttag, s.k. HAN-kontakt (Home Area Network). Den möjliggör för olika aktörer att utveckla nya produkter och tjänster för dig som kund. Som exempel kan tjänsten innebära automatisering av uppvärmningen i fastigheten eller laddning av elbilen för att det ska göras på det mest prisvärda och hållbara sättet. Porten är stängd men kan aktiveras av dig som kund genom beställning till Jönköping Energi när du ser att du har ett behov av den.