AIDON 6531, 3-FAS

Används av JENAB på alla typer av trefas anläggningar med direktanslutning för 16-63A abonnemang.

Aidon6531.jpg

Så läser du av din elmätare

Aidon6531_inst.jpg

1. Mätarnummer
2. Strömbrytare
2a. Lampa
- Lampan lyser grönt, strömmen påkopplad
- Lampan blinkar grönt, strömmen bortkoplad
- Lampan blinkar rött, strömmen bortkopplad. Kontakta Jönköping Energi Nät för tillkoppling.
3. Mätartyp
4. Lampan blinkar i takt med användningen
5. Display - aktuell mätarställning

På displayen visas:
1.8.0 Aktiv energi import* (kWh)
2.8.0 Aktiv energi export* (kWh)
3.8.0 Reaktiv energi import (kvarh)
4.8.0 Reaktiv energi export (kvarh)
1.7.0 Momentant effektuttag (kW)

* Aktiv energi import är konsumtion. Aktiv energi export är eventuell produktion.