Aidon 5530

Används av JENAB på alla typer av trefas anläggningar med direktanslutning för 16-63A abonnemang.