Aidon 5512

aidon5512.png

Används av JENAB på enfasanläggningar i flerbostadshus med direktanslutning för abonnemang 16-63A (enkeltariff, schablon).

aidon5512_tech.png