AIDON, 5510 / 5512 | 1-fas

                                 
aidon5510.png

Används av JENAB på alla typer av enfas anläggningar med direktanslutning för abonnemang 16-63A (enkeltariff, schablon).

aidon5510_tech.png


 

aidon5512.png

Används av JENAB på enfasanläggningar i flerbostadshus med direktanslutning för abonnemang 16-63A (enkeltariff, schablon).


aidon5512_tech.png