AIDON, 5510 1-fas

aidon5510.png

Används av JENAB på alla typer av enfas anläggningar med direktanslutning för abonnemang 16-63A (enkeltariff, schablon).

aidon5510_tech.png