Dina mätvärden

Dina mätvärden ligger till grund för din faktura. Vi hanterar dina mätvärden som med försiktighet.

Läs mer om mätvärden

Din elanläggning

Den plats där din elmätare finns, kallas i vår värld för "Anläggning". Eftersom elmätaren är fjärravläst och mäter den el du förbrukar innebär det att du betalar för elen du använt. Under den kalla årstiden märks det på fakturan, eftersom elförbrukningen ofta ökar då.

Ansvarsgräns elanläggningar

Här hittar du ansvarsgränser för din elanläggning och vår utrustning.

Ladda hem (pdf)

Din elmätare

Vilken elmätare har du och hur läser du av den?

Läs mer om elmätaren och vilka olika typer vi använder