Nybyggnation


För att underlätta för dig har vi tagit fram en illustration som visar hur en elnätsinstallation går till. Kort sammanfattat kontaktar du en elinstallatör som i sin tur sköter om hela installationen.

steg1.jpg

steg2.jpg

steg3.jpg

steg4.jpg

Så här går det till att ansluta till vårt elnät

 1. Kontakta en elinstallatör.
 2. Din elinstallatör skickar in en föranmälan till oss.
 3. Vi planerar och undersöker hur vi ska nå fram med serviskabeln till fastigheten och när vi är klara meddelar vi din elinstallatör. Observera att det är du som fastighetsägare som ansvarar för att förlägga kabelskyddsröret enligt anvisning från oss från tomtgräns fram till centralen.
 4. När vi har all information vi behöver skickar vi en offert/beställning. Stämmer uppgifterna skriver du under offerten/beställningen och returnerar ett exemplar till oss.
 5. För att vi ska ansluta din anläggning måste du teckna ett elnätsavtal. Du kan teckna elnätsavtal här  eller kontakta Kundservice så hjälper de dig.
 6. Vi skickar ett installationsmedgivande till din elinstallatör som nu kan påbörja installationen.
 7. När installationen är utförd skickar din elinstallatör en färdiganmälan till oss. En färdiganmälan ska vara oss tillhanda minst 4 veckor innan önskat tillkopplingsdatum.
 8. Teckna ett elhandelsavtal med valfritt elhandelsföretag. I vår elnätsbekräftelse finns de uppgifter om anläggningen som ska lämnas till elhandelsföretaget. Tecknar du inget elhandelsavtal kommer vi anvisa din elleverans till vår anvisningsleverantör Jönköping Energi AB. Hör med elinstallatören från vilket datum som anläggningen planeras att tillkopplas.
 9. Vi besiktar anläggningen och monterar en elmätare tillsammans med din elinstallatör. När vi spänningssatt anläggningen är den nu klar att användas.
 10. Nu är din anslutning klar och välkommen till Jönköping Energis Elnät!
 11. Vi fakturerar anslutningen.

Kom ihåg att teckna elnätsavtal 

I anslutningen ingår 

 - Servisledning (markkabel) 
- förläggning av servisledningen i kabelskyddsrör fram till serviscentral. Kanalisation inom tomtmark utförs av installatör som kunden anlitar. 
 - anslutning av servisledningen i serviscentral. 
- inkoppling och uppsättning av mätutrustningen i serviscentral.  
- ledningsarbete utanför tomtmark, byggarbetsplats/entreprenadområde. 

 Anslutningen förutsätter (Kundens åtaganden) 
- att det är tjälfritt, att ingen sprängning behöver göras eller arkeologisk utgrävning. 
- att arbetet kan utföras under omständigheter som JENAB råder över och att nödvändiga servitut och tillstånd erhålls. 
- att grävning för serviskabel utförs enligt JENABs anvisningar. (utanför område med gällande stads- eller byggnadsplan) 
- att plaströr från mätarplats till tomtgräns finns enligt JENABs anvisningar. (inom område med gällande stads- eller byggnadsplan) 
- att utrymme för servis och serviscentral finns samt att byggnadsanordningar såsom ankarskenor, kabelstegar, ledningskanaler och ledningsskydd. 
- att håltagning och tätning för servisledningen utförs. 

 Vi hör alltid av oss vid omständigheter som kan påverka anslutningspris och tidplan. 

 Du kan begära prövning hos Energimarknadsinspektionen av anslutningsavgift och övriga villkor som rör anslutningen.  


 

Teckna elnätsavtal

Har du flyttat eller byggt nytt hus behöver du ett elnätsavtal. Vi hjälper dig.

Teckna elnätsavtal