Avtal och villkor


Vår verksamhet styrs av såväl ellagen, branschens allmänna villkor och lokala villkor och bestämmelser. 

Ellagen innehåller en mängd bestämmelser både kring överföring och försäljning av el. Allmänna villkor för el och elnät är utarbetade av och gemensamma för branschen genom organisationen Energiföretagen Sverige. Lokala villkor och bestämmelser specificerar ytterligare vad som gäller för Jönköping Energi AB..

Reviderade allmänna avtalsvillkor

Från och med 2015-10-01 använder vi elbranschens nya reviderade allmänna och våra särskilda avtalsvillkor för Elnät, Konsument och Näringsidkare

Avtalsvillkor Konsument

Allmänna avtalsvillkor - Anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el
Särskilda avtalsvillkor för elnätsavtal gällande Konsument
Supplement

Avtalsvillkor Näringsidkare

Allmänna avtalsvillkor - Anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el
Särskilda avtalsvillkor för elnätsavtal gällande Näringsidkare
Supplement

Avtalsvillkor Högspänning

Allmänna avtalsvillkor - Anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el
Supplement

Produktionsavtal

Särskilda avtalsvillkor för elproduktionsanläggning med en effekt på högst 1500 kW

Ellagen

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen (Utdrag från Ellagen, PDF)

Till ellagen (hemsida)