Avtal och villkor


Vår verksamhet styrs av såväl ellagen, branschens allmänna villkor och lokala villkor och bestämmelser. 

Ellagen innehåller en mängd bestämmelser både kring överföring och försäljning av el. Allmänna villkor för el och elnät är utarbetade av och gemensamma för branschen genom organisationen Svensk Energi. Efter ellagens senaste ändring har inte dessa villkor förhandlats om, men detta kommer att ske snarast. Lokala villkor och bestämmelser specificerar ytterligare vad som gäller för Jönköping Energi Nät AB.

Reviderade allmänna avtalsvillkor

Från och med 2015-10-01 använder vi elbranschens nya reviderade allmänna och våra allmänna- och särskilda avtalsvillkor för Elnät, Konsument och Näringsidkare.

Avtalsvillkor Konsument

Allmänna avtalsvillkor - Anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el
Särskilda avtalsvillkor för elnätsavtal gällande Konsument
Supplement

Avtalsvillkor Näringsidkare

Allmänna avtalsvillkor - Anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el
Särskilda avtalsvillkor för elnätsavtal gällande Näringsidkare
Supplement

Avtalsvillkor Högspänning

Allmänna avtalsvillkor - Anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el
Supplement

Ellagen

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen (Utdrag från Ellagen, PDF)

Till ellagen (hemsida)

Ellagen innehåller en mängd bestämmelser både kring överföring och försäljning av el. Allmänna villkor för el och elnät är utarbetade av och gemensamma för branschen genom organisationen Svensk Energi. Lokala villkor och bestämmelser specificerar ytterligare vad som gäller för Jönköping Energi AB.

Reviderade allmänna avtalsvillkor

Från och med 2015-10-01 använder vi elbranschens nya reviderade allmänna och våra särskilda avtalsvillkor för Elnät, Konsument och Näringsidkare. 

Avtalsvillkor Konsument

Anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el
Supplement

Avtalsvillkor Näringsidkare

Anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el
Supplement

Avtalsvillkor Högspänning

Anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el
Supplement

Villkor konsument

Allmänna villkor för anslutning av elanläggn. samt överföring av el
Jönköping Energi Nät - Särskilda  avtalsvillkor för elnätsavtal gällande Konsument

Villkor för näringsidkare

Allmänna villkor för anslutning av elanläggningar, lågspänning
Allmänna villkor för anslutning av elanläggningar, högspänning
Jönköping Energi Nät - Särskilda avtalsvillkor för elnätsavtal gällande Näringsidkare

Ellagen

Till ellagen (hemsida)