Anslutning och avtal


Oavsett om du bygger nytt och behöver en ny tillfällig anslutning, eller om du flyttar och vill teckna ett elnätsavtal så ordnar vi det. Är frågan komplicerad och du inte hittar svaret här, kan du självklart kontakta oss så hjälper vi dig!

Om du ska dränera, bygga till eller borra behöver du veta var dina befintliga ledningar finns.
Läs mer här.

Avtal och villkor


Vår verksamhet styrs av såväl ellagen, branschens allmänna villkor och lokala villkor och bestämmelser. 

Läs mer

Nybyggnation


För att underlätta för dig har vi tagit fram en illustration som visar hur en elnätsinstallation går till. Kort sammanfattat kontaktar du en elinstallatör som i sin tur sköter om hela installationen.

Läs mer

Steg för steg


Hur går det till att ansluta till elnätet. Här visar vi de olika stegen.

Läs mer

Steg för steg solcellsanläggning


Har du fått solceller installerade? Så här går det till att ansluta en solcellsanläggning till Jönköping Energis elnät.

Läs mer

Teckna elnätsavtal


Har du flyttat eller byggt nytt hus behöver du ett elnätsavtal.

Läs mer