Välj 100 % förnybar el från lokala krafter

Välj 100 % förnybar el från lokala krafter

100 % Förnybar el


Hos oss får alla våra privat och företagskunder med vanliga elavtal en mix av förnybar energi från vind, vatten, bioenergi.

Förnybar el

Förnybar el produceras i energikällor som hela tiden förnyar sig och som därför inte kommer att ta slut inom en överskådlig framtid. Att elen är förnybar innebär inte att den inte har en miljöpåverkan, för det har den i olika grader, men elproduktionen ger låga utsläpp av koldioxid och bidrar därför inte till globala uppvärmingen.

Ursprungsgarantier

Vi säkerställer elens ursprung med ursprungsgarantier som regleras enligt Lag (2010:601) lagen om ursprungsgarantier. Vi köper in så många ursprungsgarantier som behövs för att matcha våra kunders elanvändning.

Ursprungsmärkning privat och företag med vanliga elavtal 2016 Ursprungsmärkning totalt Jönköping Energi 2016
100procent.png 93procent.png

 

Beräkna ditt nya elpris

och hur du bor: