100 % förnybar el


Hos oss får alla våra privat och företagskunder med vanliga elavtal en mix av förnybar energi från vind, vatten, bioenergi.

Förnybar el

Förnybar el produceras i energikällor som hela tiden förnyar sig och som därför inte kommer att ta slut inom en överskådlig framtid. Att elen är förnybar innebär inte att den inte har en miljöpåverkan, för det har den i olika grader, men elproduktionen ger låga utsläpp av koldioxid och bidrar därför inte till globala uppvärmingen.

Ursprungsgarantier

Vi säkerställer elens ursprung med ursprungsgarantier som regleras enligt Lag (2010:601) lagen om ursprungsgarantier. Vi köper in så många ursprungsgarantier som behövs för att matcha våra kunders elanvändning.

Ursprungsmärkning privatkunder 2019

100-procent-fornybart.png
CO2 utsläpp 0,0 g/kWh
Kärnbränsleavfall 0,0 g/kWh

 

Ursprungsmärkning företagskunder med miljöval 2019

100-procent-fornybart.png
CO2 utsläpp 0,0 g/kWh
Kärnbränsleavfall 0,0 g/kWh

 

Ursprungsmärkning Jönköping Energis totala elmix 2019

Jonkoping-energi-totala-energimix-2019.png

CO2 utsläpp 63,00099118 g/kWh
Kärnbränsleavfall 0,000325099 g/kWh

 

Nordiska elmixen 2019

Nordiska-energimix-2019.png

CO2 utsläpp 338,52 g/kWh
Kärnbränsleavfall 0,00142174 g/kWh

 

Beräkna ditt nya elpris

och hur du bor: