Energiskatt


Vi betalar energiskatt på all el som används i Sverige. Energiskatten är en lagstadgad skatt i Sverige.

Energiskatten på el är från den 1 juli 2017 är 40,63 öre/kWh inklusive moms (32,50 öre/kWh exklusive moms).

Samtliga skattesatser på elektrisk kraft 2017
Elektrisk kraft som används i övriga fall 32,50 öre/kWh
  exkl. moms
Elektrisk kraft som används i kommuner med reducerad energiskatt, se listan nedan 22,90 öre/kWh
  exkl. moms

Förändringar kring energiskatten från 1 januari 2018

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från den 1 januari 2018.

Vad innebär det för mig?

Flytten av skatten innebär inga ökade kostnader för dig som kund, bara att skatten du betalar syns bredvid posten för elnätskostnader och inte elhandelskostnader. 

Dina elkostnader består av tre delar:

  • Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
  • Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget.
  • Kostnad för skatter och avgifter till staten. Se förklaring nedan. 
     

Skatterna består av energiskatt på el som för de flesta i Sverige är 32,5 öre per kilowattimme*, kWh. Dessutom moms med 25 procent som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el. Moms betalas både till elhandelsföretagen och till elnätsföretagen. Moms på energiskatten på el flyttar tillsammans med själva skatten till elnätsföretaget.

Avgifter till staten består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter på totalt 57,5 kronor per år. Gäller skatt- och avgiftsnivå från oktober 2017.

För kunder med effekttariff

Vissa elnätsföretag har så kallade effekttariffer där kunderna betalar för den eleffekt, mätt i kW, som de abonnerar på. När elnätsföretagen tar över skattskyldigheten kommer dessa kunder precis som alla andra kunder betala energiskatt för använd el, mätt i kWh. Energiskatten betalas därmed utifrån mängden använd el, mätt i kWh, oavsett hur kostnaden för elnätsabonnemanget beräknas.

Reducerad energiskatt

Använder du el som privatperson i vissa kommuner i norra Sverige (se nedan) har du rätt till ett skatteavdrag på 12 öre/kWh (9,6 öre/kWh exklusive moms) direkt på din elfaktura, vilket gör att du betalar 28,63 öre/kWh (22,90 öre/kWh exklusive moms) i energiskatt.

Kommuner med reducerad energiskatt:
Alla kommuner i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län samt i kommunerna Örnsköldsvik, Sollefteå, Ånge, Ljusdal, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Älvdalen och Torsby.