Energiskatt


Vi betalar energiskatt på all el som används i Sverige. Energiskatten är en lagstadgad skatt i Sverige.

Energiskatten på el är från den 1 juli 2017 är 40,63 öre/kWh inklusive moms (32,50 öre/kWh exklusive moms).

Samtliga skattesatser på elektrisk kraft 2017
Elektrisk kraft som används i övriga fall 32,50 öre/kWh
  exkl. moms
Elektrisk kraft som används i kommuner med reducerad energiskatt, se listan nedan 22,90 öre/kWh
  exkl. moms

Reducerad energiskatt

Använder du el som privatperson i vissa kommuner i norra Sverige (se nedan) har du rätt till ett skatteavdrag på 12 öre/kWh (9,6 öre/kWh exklusive moms) direkt på din elfaktura, vilket gör att du betalar 28,63 öre/kWh (22,90 öre/kWh exklusive moms) i energiskatt.

Kommuner med reducerad energiskatt:
Alla kommuner i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län samt i kommunerna Örnsköldsvik, Sollefteå, Ånge, Ljusdal, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Älvdalen och Torsby.