Dina rättigheter


Konsumentens rätt är tydlig i lagstiftningen, och i ellagen. Du har bland annat rätt att få information i god tid inför förändringar och ersättning för skada vid avbrott.

Vi vill gärna att du kontaktar oss på Kundservice om du är missnöjd med en produkt eller tjänst. Då kan vi ställa följdfrågor och få en klar bild av ditt ärende. Vi kan också berätta vad som behöver vara med i ett eventuellt skriftligt klagomål. Förbered dig gärna, så att du har kundnummer (finns på fakturan) och andra handlingar tillgängliga.

Ladda hem reklamationsblankett

Ågerrätt för elavtal

När du tecknar ett elavtal med oss på distans, via telefon eller vår webbplats har du alltid möjlighet att ångra dig. Du behöver meddela oss inom 14 dagar från det datumet du tecknade avtalet, dvs den dag du gjorde beställningen via webbplatsen eller via telefon. På webbplatsen Hallå konsument hittar du mer information om ångerrätten samt en blankett som du kan använda för att meddela oss om du vill ångra dig.

Här hittar du mer information och råd om dina rättigheter:

Klagoguiden - Ett samarbete mellan Konsumentverket och Allmänna reklamationsnämnden, som hjälper dig vidare.

Oberoende konsumentrådgivning - Vänd dig till din kommunala konsumentrådgivning.

Energimarknadsbyrån - En oberoende vägledning om el, fjärrvärme och gas.

Allmänna Reklamationsnämnden - Hit kan konsumenten vända sig för att pröva tvister med t.ex. ett elhandels- eller elnätföretag.

Energimarknadsinspektionen - Denna myndighet prövar villkor och avgifter för elanslutningar, tvister kring mätning m.m.

Kundservice

Ring oss på 036-10 82 20
Mån-tors 8-17
Fre 8-16 (juni t o m augusti 8-16)
E-post: info@jonkopingenergi.se

Kontakta kundservice