Höjd kvotplikt ger höjda elpriser


Sveriges riksdag har beslutat att höja den så kallade kvotplikten. Detta innebär att vi kommer justera priserna för våra befintliga elavtal*, även elavtal med fast pris.

Det nya elpriset gäller från och med 1 januari 2016. Det innebär för dig som kund en ökning på 1,88 öre per kilowattimme (kWh) inklusive moms (1,5 öre/kWh exkl. moms). Ökningen motsvarar en kostnad på cirka 16 kronor per månad för ett hushåll som använder 10 000 kWh per år.

Vad är kvotplikt

Kvotplikten finns för att stimulera efterfrågan på förnybar elproduktion. Alla elhandelsföretag är skyldiga att köpa in elcertifikat för en viss mängd av den el som säljs, det är denna nivå som kallas kvotplikt. Riksdagen beslutade under november 2015 att höja denna kvot. Det vill säga höja andelen av elhandeln som omfattas av elcertifikat. Riksdagens beslut om höjd kvotplikt påverkar alla Sveriges elhandelsbolag. 

*Gäller alla avtal förutom Allemansel, 10 årsavtal och fast pris tecknat efter 2015-12-01.