Anvisningsavtal - Tillsvidarepris


Vårt anvisningsavtal, Tillsvidarepris får du som inte tecknat något elavtal, t.ex. om du är nyinflyttad eller helt enkelt valt att inte teckna något elavtal. Kunder som själva inte väljer någon elleverantör eller något elavtal blir av sitt elnätsföretag anvisad till en elleverantör.

Det finns ingen bindningstid utan kan när som helst bytas mot någon annan avtalsform. Det är oftast mer fördelaktigt att teckna elavtal. Det är enkelt att teckna elavtal på vår webbplats eller via vår kundservice.

Aktuellt tillsvidarepris från 1 november 2018

Priser anges i öre/kWh, elpriset gäller från 1 november 2018

Elpris Moms Summa elpris
79,20 öre 19,80 öre 99,00 öre

Fast avgift per år på 360kr inklusive moms tillkommer oavsett förbrukning.

Jämförpris

2000 kWh 5000 kWh 20000 kWh
117,00 öre 106,20 öre 100,80 öre

Tabellen visar jämförpriser för exempelförbrukningar med den fasta årsavgiften utslagen per förbrukad kWh.

Villkor

  • I angivna elpriser ingår elcertifikatsavgift
  • Totalpriset avser summan av elpris och 25 % moms. Elnätsavgifter och energiskatt ingår inte i angivna priser.
  • Tillsvidarepriset är det elpris som gäller för våra kunder som inte gör ett aktivt val.

Särskilda villkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till konsument (pdf)