Anvisningsavtal - Tillsvidarepris


Vårt anvisningsavtal, Tillsvidarepris får du som inte tecknat något elavtal, t.ex. om du är nyinflyttad eller helt enkelt valt att inte teckna något elavtal. Kunder som själva inte väljer någon elleverantör eller något elavtal blir av sitt elnätsföretag anvisad till en elleverantör.

Det finns ingen bindningstid utan kan när som helst bytas mot någon annan avtalsform. Det är oftast mer fördelaktigt att teckna elavtal. Det är enkelt att teckna elavtal på vår webbplats eller via vår kundservice.

Aktuella tillsvidarepriser

Priser anges i öre/kWh, elpriset gäller från 1 maj 2017.

Elpris Moms Summa elpris
56,50 öre 14,13 öre 70,63 öre

Fast avgift per år på 300kr inklusive moms tillkommer oavsett förbrukning.

Jämförpris

2000 kWh 5000 kWh 20000 kWh
88,63 öre 77,83 öre 72,43 öre

Tabellen visar jämförpriser för exempelförbrukningar med den fasta årsavgiften utslagen per förbrukad kWh.

Villkor

  • I angivna elpriser ingår elcertifikatsavgift
  • Totalpriset avser summan av elpris och 25 % moms. Elnätsavgifter och energiskatt ingår inte i angivna priser.
  • Tillsvidarepriset är det elpris som gäller för våra kunder som inte gör ett aktivt val.

Särskilda villkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till konsument (pdf)