Hur bestäms elpriset


Det är många faktorer som påverkar elpriset, och det finns många myter kring hur elmarknaden fungerar. 40 procent av elpriset är skatt.

Idag står skatter för nästan halva elpriset. 1970 utgjorde skatterna på el 10 procent av det totala elpriset, jämfört med dagens 40 procent. Sedan 1996 har skatterna på el i Sverige ökat mer än dubbelt så mycket som elpriset. Källa: SCB, Svensk Energi

40 % skatter och avgifter, 40 % förbrukning och 20 % elnät

De svenska elpriserna är bland de lägsta i Europa. Även om elpriserna i Norden ökat under 2000-talet är de fortfarande bland de lägsta i Europa – före skatterna läggs på. Därefter hamnar Sverige över det europeiska genomsnittet. Källa: Eurostat, Svensk Energi

Utbud och efterfrågan styr priset

Priset på el bestäms liksom för andra råvaror av utbud och efterfrågan. På elbörsen säljer flera hundra producenter sin el. Här köper sedan elhandelsbolagen, som också är flera hundra, sin el. De säljer den sedan vidare till företag och privatpersoner. Eftersom så pass många konkurrerar är det inte möjligt för något enskilt företag att ”bestämma priset”. Källa: Nord Pool

Anvisningsavtal - Tillsvidarepris


Vårt anvisningsavtal, Tillsvidarepris får du som inte tecknat något elavtal, t.ex. om du är nyinflyttad eller helt enkelt valt att inte teckna något elavtal. Kunder som själva inte väljer någon elleverantör eller något elavtal blir av sitt elnätsföretag anvisad till en elleverantör.

Läs mer

Elområden


I Sverige produceras det mer el där det bor få människor och tvärtom. I söder, där de flesta bor, produceras bara en mindre mängd el. Detta leder till flaskhalsar i stamnätet - tidvis är det trångt i ledningarna för att få tillräcklig effekt till södra Sverige. Än mer sällan räcker elen till utländska köpare, och det är det som myndigheterna reagerat på.

Läs mer

Kvotplikt

Läs mer

Dina rättigheter


Konsumentens rätt är tydlig i lagstiftningen, och i ellagen. Du har bland annat rätt att få information i god tid inför förändringar och ersättning för skada vid avbrott.

Läs mer

Energieffektivisering


Energieffektivisering är bra för den egna plånboken och bidrar också till att samhället använder mindre resurser till att producera energi i form av till exempel el eller värme. Ofta kommer du långt genom att helt enkelt tänka efter, och att medvetet använda el och annan energi så smart som möjligt i din vardag.

Läs mer