Egen elproduktion

Det finns ett ökat intresse bland våra kunder att minska sitt elinköp och producera sin egen el. Denna utveckling tycker vi är bra och vi arbetar med att hitta lösningar för dig som är intresserad eller redan har installerat en elproduktionsanläggning.

De vanligaste alternativen för en privatperson att producera sin egen el idag är med solceller och mindre vindkraftverk (vilket vi vanligtvis benämner som mikroproduktionsanläggningar).

Låt solen göra jobbet

Med egen solcellsanläggning kan du minska dina elkostnader och bli mindre känslig för skiftningar i elpriset.

Läs mer om solceller och vad det kostar

El från vinden

Med vindandelar köper du dig ett lågt stabilt elpris. Varje andel ger dig rätt till en viss mängd el till ett förutbestämt pris.

Läs mer om vindandelar