Vintersäkrad el


Avtalet är tidsbundet och du binder hela din elanvändning till ett stabilt Fast pris under tiden 1 oktober till 31 mars. Under resterade sex månader övergår avtalet till Rörligt pris som månadsvis följer prisutvecklingen på den nordiska elbörsen.

I god tid innan avtalet löper ut den sista september varje år får du ett prisförslag för kommande fastprisperiod. Trivs du med avtalsformen så löper den vidare automatiskt och förlängs ytterligare ett år.

Alltid 100 % förnybar el

Vår el är 100 % förnybar och kommer från vind, vatten och biobränsle. Vi säkerställer att elen är förnybar genom att köpa in ursprungsgarantier i motsvarande mängd som din årliga elanvändning.

Beräkna ditt nya elpris

och hur du bor: