Mix 50/50


Hälften av din elanvändning prissätts till ett stabilt Fast pris och resterande del till Rörligt pris som månadsvis följer prisutvecklingen på den nordiska elbörsen.

Mix 50/50 kan du välja att teckna på 1 eller 3 år vilket innebär att den fasta delen av ditt elpris binds på respektive längd och den rörliga delen följer prisutvecklingen på elmarknaden.

Alltid 100 % förnybar el

Den el vi säljer är 100 % förnybar och kommer från vind, vatten och biobränsle. Vi säkerställer att elen är förnybar genom att köpa in ursprungsgarantier i motsvarande mängd som din årliga elanvändning.

I god tid innan ditt prisavtal löper ut får du erbjudande från oss om att teckna om ditt prisavtal. Då har du även möjlighet att byta avtalsform och avtalslängd.

Beräkna ditt nya elpris

och hur du bor: