Fast pris


Fast pris, för dig som vill ha ett långsiktigt stabilt elpris. Du binder ditt elpris till någon av våra aktuella avtalsperioder.

Våra avtalsperioder för fast pris är:

  • 1 år
  • 3 år
  • 5 år

Alltid 100 % förnybar el

Vår el är 100 % förnybar och kommer från vind, vatten och biobränsle. Vi säkerställer att elen är förnybar genom att köpa in ursprungsgarantier i motsvarande mängd som din årliga elanvändning.

I god tid innan ditt prisavtal löper ut får du erbjudande från oss om att teckna om ditt prisavtal. Då har du även möjlighet att byta avtalsform och avtalslängd.

Beräkna ditt nya elpris

och hur du bor: