Allemansel


Med Allemansel görs prissäkringar kontinuerligt under ett halvår innan priset fastställs för nästkommande halvår. Fördelen är att inköpen fördelas under en längre period och att priset därmed inte påverkas av tillfälliga prisvariationer.

Priset bestäms två gånger per år för perioderna januari-juni respektive juli-december. Priset blir ett genomsnitt av inköpen med vårt påslag på 3,5 öre/kWh. Inför varje period får du som kund besked om priset och kan då ta ställning till om du vill fortsätta vara med under nästa säkringsperiod.

Enkelt med Allemansel

Vi vill att det ska vara enkelt att ha Allemansel. Vi sköter inköpen löpande och du får ett bra pris som följer marknadens utveckling.

Vill du teckna avtal eller veta mer om Allemansel, kontakta oss på Kundservice, 036-10 82 20 eller info@jonkopingenergi.se

Alltid 100 % förnybar el

Vår el är 100 % förnybar och kommer från vind, vatten och biobränsle. Vi säkerställer att elen är förnybar genom att köpa in ursprungsgarantier i motsvarande mängd som din årliga elanvändning.

Prissäkring

Våren har löpt på och elpriset har sakta stigit. God tillgång i vattenmagasinen och kärnkraft, men högtrycket med värme och lägre vindproduktion, samt ökande bränslepriser har påverkat priset något uppåt. Men, vi kan erbjuda ett bra pris för andra halvåret 2018.

Pris för leverans

 

Allemansel, tom 2018-12-31
Elpris Moms Summa elpris
44,10 11,025 55,13 öre


Information kring nästa avtalsperiod 2019-01-01 till 2019-06-30.

Prisavtalet förlängs per automatik vid varje leveransperiods start och kan ömsesidigt sägas upp senast 14 dagar innan avtalet förlängs. (För uppsägning inför 2019-01-01 gäller uppsägning senast 2018-06-18).

Jämförpriser

Tabellen nedan visar priset för Allemansel andra halvåret 2018 med den fasta avgiften fördelad på antalet förbrukade kWh. 
 

2000 kWh 5000 kWh 20000 kWh
73,13 öre 62,33 öre 56,93 öre

Historiska priser

År  Elpris
201801-201806 36,10
201707-201712 33,10
201701-201706 44,80
201607-201612 29,70
201601-201606 31,80
201507-201512 31,50
201501-201506 39,50
201407-201412 36,50
201401-201406 42,50
2013 46,50
2012 54,20
2011 53,70
2010 47,90
2009 64,50
2008 49,90
2007 50,94

Priserna i tabellen inkluderar elcertifikatsavgift men inte moms