Allemansel


Med Allemansel görs prissäkringar kontinuerligt under ett halvår innan priset fastställs för nästkommande halvår. Fördelen är att inköpen fördelas under en längre period och att priset därmed inte påverkas av tillfälliga prisvariationer.

Priset bestäms två gånger per år för perioderna januari-juni respektive juli-december. Priset blir ett genomsnitt av inköpen med vårt påslag på 3,5 öre/kWh. Inför varje period får du som kund besked om priset och kan då ta ställning till om du vill fortsätta vara med under nästa säkringsperiod.

Enkelt med Allemansel

Vi vill att det ska vara enkelt att ha Allemansel. Vi sköter inköpen löpande och du får ett bra pris som följer marknadens utveckling.

Vill du teckna avtal eller veta mer om Allemansel, kontakta oss på Kundservice, 036-10 82 20 eller kundservice@jonkopingenergi.se

Alltid 100 % förnybar el

Vår el är 100 % förnybar och kommer från vind, vatten och biobränsle. Vi säkerställer att elen är förnybar genom att köpa in ursprungsgarantier i motsvarande mängd som din årliga elanvändning.

Prissäkring

Våren har löpt på och elpriset har legat stabilt. Tillgång i vattenmagasin, kärnkraft och vindproduktion, samt ökande bränslepriser har påverkat priset något uppåt. Men, vi kan erbjuda ett bra pris för andra halvåret 2019.

Pris för leverans

 

Allemansel, 1 juli 2019 – 31 december 2019
Elpris Moms Summa elpris
51,40 öre/kWh 12,85 öre/kWh 64,25 öre/kWh


Information om avtalsperiod 2020-07-01 till 2020-12-31

Eprisavtalet förlängs automatiskt vid varje leveransperiods start och kan ömsesidigt sägas upp senast 14 dagar innan den pågående leveransperiodens slutdatum. För uppsägning av avtalet med leveransperiod 2020-07-01 till 2020-12-31, gäller uppsägning senast 2019-12-17.

Jämförpriser

Tabellen nedan visar priset för Allemansel första halvåret 2019 med den fasta avgiften fördelad på antalet förbrukade kWh. 
 

2000 kWh 5000 kWh 20000 kWh
82,25 öre 71,45 öre 66,05 öre

Historiska priser

Period Elpris öre/kWh
201901-201906 50,20
201807-201812 44,10
201801-201806 36,10
201707-201712 33,10
201701-201706 44,80
201607-201612 29,70
201601-201606 31,80
201507-201512 31,50
201501-201506 39,50
201407-201412 36,50
201401-201406 42,50
2013 46,50
2012 54,20
2011 53,70
2010 47,90
2009 64,50
2008 49,90
2007 50,94

Priserna i tabellen inkluderar elcertifikatsavgift men inte moms