Allemansel


Med Allemansel görs prissäkringar kontinuerligt under ett halvår innan priset fastställs för nästkommande halvår. Fördelen är att inköpen fördelas under en längre period och att priset därmed inte påverkas av tillfälliga prisvariationer.

Priset bestäms två gånger per år för perioderna januari-juni respektive juli-december. Priset blir ett genomsnitt av inköpen med vårt påslag på 3,5 öre/kWh. Inför varje period får du som kund besked om priset och kan då ta ställning till om du vill fortsätta vara med under nästa säkringsperiod.

Enkelt med Allemansel

Vi vill att det ska vara enkelt att ha Allemansel. Vi sköter inköpen löpande och du får ett bra pris som följer marknadens utveckling.

Vill du teckna avtal eller veta mer om Allemansel, kontakta oss på Kundservice, 036-10 82 20 eller info@jonkopingenergi.se

Alltid 100 % förnybar el

Vår el är 100 % förnybar och kommer från vind, vatten och biobränsle. Vi säkerställer att elen är förnybar genom att köpa in ursprungsgarantier i motsvarande mängd som din årliga elanvändning.

Prissäkring

Vi har haft en vår som återgått till normalt väder vilket gör att vi för andra halvåret 2017 kan erbjuda ett lågt elpris. Under hela våren har elpriserna legat stabilt lågt utan några större svängningar.

Pris för leverans

  Elpris Energiskatt Moms Summa elpris
Allemansel, tom 2017-12-31 33,10 32,50 16,40 82,00 öre


Information kring nästa avtalsperiod 2018-01-01 till 2018-06-30.

Prisavtalet förlängs per automatik vid varje leveransperiods start och kan ömsesidigt sägas upp senast 14 dagar innan avtalet förlängs. (För uppsägning inför 2018-01-01 gäller uppsägning senast 2017-06-17).

Jämförpriser

Tabellen nedan visar priset för Allemansel andra halvåret 2017 med den fasta avgiften fördelad på antalet förbrukade kWh. 
 

 2000 kWh 5000 kWh 20000 kWh
100,00 öre 89,20 öre 83,80 öre

Historiska priser

År  Elpris
201701-201706 44,80
201607-201612 29,70
201601-201606 31,80
201507-201512 31,50
201501-201506 39,50
201407-201412 36,50
201401-201406 42,50
2013 46,50
2012 54,20
2011 53,70
2010 47,90
2009 64,50
2008 49,90
2007 50,94

Priserna i tabellen inkluderar elcertifikatsavgift men inte skatt och moms