Välj 100 % förnybar el från lokala krafter

Välj 100 % förnybar el från lokala krafter

Beräkna ditt nya elpris

och hur du bor:

Vår el

Vi levererar bara 100 % förnybar el. Mycket av del el vi säljer är dessutom producerat lokalt av oss på Jönköping Energi.

Läs mer om vår el och ursprungsgarantier

Vår egen elproduktion

Vi producerar över 30 % av den el vi säljer i egna anläggningar lokalt runt om i vår kommun. Genom vatten, vind och vårt kraftvärmeverk ger vi lokalproducerad energi.

Läs mer om vår egen elproduktion