Välj 100 % förnybar el från lokala krafter

Välj 100 % förnybar el från lokala krafter

Dina rättigheter


Konsumentens rätt är tydlig i lagstiftningen, och i ellagen. Du har bland annat rätt att få information i god tid inför förändringar och ersättning för skada vid avbrott.

Vi vill gärna att du kontaktar oss på Kundservice om du är missnöjd med en produkt eller tjänst. Då kan vi ställa följdfrågor och få en klar bild av ditt ärende. Vi kan också berätta vad som behöver vara med i ett eventuellt skriftligt klagomål. Förbered dig gärna, så att du har kundnummer (finns på fakturan) och andra handlingar tillgängliga.

På följande platser hittar du mer information och råd om dina rättigheter:

Klagoguiden - Ett samarbete mellan Konsumentverket och Allmänna reklamationsnämnden, som hjälper dig vidare.

Konsumentrådgivningen - Du som bor i Jönköping, Habo, Mullsjö och Vaggeryds kommuner hittar din kommunala konsumentrådgivning på Energicentrum A6.

Energimarknadsbyrån - En oberoende vägledning om el, fjärrvärme och gas.

Allmänna Reklamationsnämnden - Hit kan konsumenten vända sig för att pröva tvister med t.ex. ett elhandels- eller elnätföretag.

Energimarknadsinspektionen - Denna myndighet prövar villkor och avgifter för elanslutningar, tvister kring mätning m.m.

Kundservice

Ring oss på 036-10 82 20
Mån-tors 8-17
Fre 8-16 (juni t o m augusti 8-16)
E-post: info@jonkopingenergi.se

Kontakta kundservice