Avtal och villkor - Elhandel


Vår verksamhet styrs av såväl ellagen, branschens allmänna villkor samt lokala villkor och bestämmelser. Här finns dessa samlade.

Avtalsvillkor för konsument

Allmänna villkor för försäljning av el till konsument, reviderade 2019 (pdf) Träder i kraft 2019-04-01.

Särskilda villkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till konsument, reviderade 2019 (pdf) Träder i kraft 2019-04-01.

Jönköping Energi AB - Särskilda villkor för elförsäljning till Konsument (pdf)

Dina rättigheter

Vi har samlat information om dina rättigheter som konsument och var du hittar mer information och rådgivning.

Läs mer om dina rättigheter som elkund