Beräkna ditt nya elpris

och hur du bor:

Lokal el från lokala krafter

100% förnybar energi via vind, vatten och bioenergi

Oavsett om du bor i lägenhet, villa eller är företagare med egen fastighet har vi elavtal som passar dig. Du kan välja på flera olika typer av elavtal beroende på vad som passar dig.

Läs mer om vår el.

Teckna elavtal

Fast, rörligt, mix eller vintersäkrad? Vi har elavtal för alla.

Teckna elavtal

Ändrad energiskatt från 2017-07-01

Enligt energiöverenskommelsen och Riksdagsbeslut ska skatten på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer (effektskatten) avvecklas stegvis under en tvåårsperiod med start 2017. Fastighetsskattesatsen för vattenkraftverk ska stegvis sänkas till 0,5 procent av taxeringsvärdet under en fyraårsperiod med start samma år.

Finansieringen av dessa åtgärder ska ske genom en höjning av energiskatten på elektrisk kraft för hushåll och tjänsteföretag. Höjningen sker i två steg – det första infaller den 1 juli 2017 och det andra den 1 januari 2019. I det första steget höjs skattesatsen den 1 juli 2017 med 3,0 öre per kilowattimme till 32,5 öre per kilowattimme.

Mer information gällande ändringen hittar du här

Kundservice

Ring oss på 036-10 82 20
Skicka e-post på info@jonkopingenergi.se

Öppettider:
Måndag-torsdag 08:00-17:00
Fredag 08:00-16:00