Biogödsel

I vår biogödsel finns näringsämnen som kan återvinnas. Genom att använda biogödsel i jordbruket får man ett helt kretslopp för matavfallet.

Biogödseln är det som blir kvar när biogasen bildas, och i den finns massor av nyttigheter. Till skillnad mot konstgödsel återför biogödseln flera olika näringsämnen till naturen. Den är så nära ett naturligt kretslopp vi kan komma. Vi erbjuder regionens lantbrukare ett miljöanpassat alternativ till konstgödsel.

Biogödsel uppfyller högt ställda miljökrav på både tungmetaller, smittskydd och föroreningar. Vår biogödsel är certifierad enligt SPCR 120.

Ladda ner Diplom

Ladda ner Certifikatet

Ladda ner Innehållsförteckning biogödsel