Biogas


Biogas är ett miljöanpassat alternativ till fossila bränslen. Genom att vi tar till vara på matavfallet lokalt får vi ett alternativ till bensin och diesel med minimal klimatpåverkan.

Ett renare alternativ

Vi började med biogas 2006. I vår anläggning behandlas maten och blir sedan biogas och biogödsel. Biogas används idag till bl a våra lokala bussar och ger en renare luft i vår stad. 

Skolmaterial

Vi har ett skolmaterial med filmer som vi gjort tillsammans med Tekniska kontoret i Jönköping. Materialet visar på ett enkelt sätt hur ditt matavfall blir till biogas och biogödsel.

Gå till sidan här:

Här tankar du biogas

I Jönköping finns tre tankställen, Herkulesvägen 1 (nära ICA Maxi), Vasavägen 1 (nära Elmia) och vid Kraftgatan 11 i Ljungarum. Klicka på länken nedan eller gå till energigas.se för att se en karta över alla tankställen i Sverige.

Karta över tankställen