Martins testsida

Martins testsida

Test prestanda


Ingress

Med egna solceller på taket kan du täcka stora delar av dina elbehov och samtidigt göra en insats för miljön. Du minskar dina egna elkostnader genom att själv använda den el du producerar. Den el som du producerar och inte gör åt, säljer du enkelt vidare till oss på Jönköping Energi. Att investera i solceller är bra både för din plånbok och miljön. 

Gå till startsidan

Tryck på knappen nedan så kommer du till startsidan

Gå till startsidan