Anmälan till fjärrvärmeträff


Tisdagen den 23/10 i aulan på Jönköping International Business School, Guterigatan 5. Träffen start 17.30 med fika och mingel. Programmet börjar kl. 18. Välkommen!