Utflyktstips: Röttle by och Huskvarnafallen


Ljudet är nästan det mest fascinerande. Att bara stanna till, blunda och lyssna på kraften. Kraften av vatten i rörelse. Och så öppnar du ögonen och ser hur vattenmassorna hoppar vigt mellan stenformationerna, kastar sig hit och dit, virvlande för att sedan lugna ner sig. Besök de gamla åfårorna till kraftstationerna i Huskvarna respektive Röttle. Fantastiska naturupplevelser som dessutom bidrar till Jönköping Energis produktion av lokal energi.

Röttle-by-Vattenfall_Mats_Jonsson 600x400.jpg
Foto: Mats Jonsson

Röttle

Röttle by i närheten av Gränna har berget i ryggen och Vättern framför sig. Det ger karaktär. Som om det inte vore nog letar sig Röttleån ner genom landskapet. Med en fallhöjd på över 100 meter från starten i Bunn blir det såklart dramatiskt. Och vackert.

Ortnamnet Röttle har sitt ursprung i Rytlofors - den rytande forsen. Här kan du ana historiens vingslag. Röttle by upplevde sin storhetstid under 1600-talet då Greve Per Brahe d.y förvärvade Västanå Slott och även Röttle by. Vattenkraften i ån utnyttjades till etableringar av olika slag; svärdfejeri, pappersbruk och borrbruk för musköter bland annat.

 

Parkering: Stor parkering finns norr om Röttle by, men det finns också en mindre mitt i byn. 

Utmärkta leder: Vid den stora parkeringen startar en kortare led - Röttlestigen. Den är drygt någon kilometer och tar dig förbi hamnen och sedan längs ån upp till de gamla kvarnarna. 

Tidsåtgång: Vi tror att du kommer vilja stanna till flera gånger på de vackra stoppen. Avsätt minst en timme. Men ta gärna ut svängarna och avnjuta fikakorgen i hamnen eller vid kvarnarna. 

Missa inte: Kulturmiljön vid kvarnarna  Jerusalem och Rasmus. Fiskarna som går upp i ån för att leka. Harr på våren och öring på hösten. Valvdammen som ligger uppströms kvarnarna. 

Kuriosa: En provisorisk kraftstation i Röttle försåg byggandet av tunnlarna och nuvarande kraftstation med el. En helt ny vattenväg anlades direkt från Bunnström genom tunnlar och tub ner till dagens kraftstation i Grännas södra utkant. 

Jönköping Energi-historik: Södra Vätterns Kraft AB bildades 1917 av Jönköping- och Huskvarna stad. Ingår numera i Jönköping Energi. 

Därför ska du besöka Röttle i sommar: Rogivande kultur- och naturmiljö längs ån.

190819 Huskvarnafallen 600x400.jpg

Huskvarnafallen

Så centralt. Så vackert. Med en fallhöjd på 116 meter fördelad på åtta fall skapar Huskvarnafallen dramatik mitt i staden. Vandringsleden från Husqvarna Fabriksmuseum till Ebbes kraftstation är naturskön med Huskvarnaån i en djup sprickdal. En audioguide berättar om verkstäder och fabriker, en imponerande industrihistoria. Leden går genom lummiga ädellövskogar och förbi jätteträd, naturminneskyddade bokar och 300-åriga ekar. Små broar och flera trappsteg hjälper dig fram i den branta terrängen. Här har vattnets kraft använts sedan 1600-talet; för kruttillverkning, kanonproduktion och senare energiutvinning. 

Parkering: Finns i anslutning till Husqvarna fabriksmuseum. 

Utmärkta leder: Pustaleden, knappt 2 km. Bitvis rejäla stigningar så den är ganska krävande. 

Tidsåtgång: Räkna med minst en timme. Stigningarna har sitt pris… 

Missa inte: Går du leden kommer du förbi fallet, turistbron, Ebbes kraftstation (som var ett av de största verken när det byggdes), spegeldammen med mera. Naturen är väldigt vacker. Informationstavlor och en audioguide finns längs hela leden. Passa också på att gå in till kraftstationsområdet och upp mot fallet. Även Husqvarna fabriksmuseum förtjänar ett besök. 

Kuriosa: Kraftstationerna försåg Husqvarna fabrik och Munksjö bruk med el. Till en början fick även Jönköping stad el för belysning, medan Huskvarna stad inte fick del av detta utan förblev mörkt och istället kunde se hur det lyste i Jönköping… 

Jönköping Energi-historik: Huskvarna kraftstation, dammar och marken däromkring köptes på 1970-talet av Huskvarnaåns Kraft AB som ingår i Jönköping Energi.

Därför ska du besöka Huskvarnafallen i sommar: Härlig natur med mycket historia. Samtidigt en fin motionspromenad.