Tillsammans gör vi Jkpg till den smarta staden


Den smarta staden bygger på kommunikation och datainsamling. Digitalisering är en framgångsfaktor för att kunna effektivisera verksamhet med hjälp av data. I flera år har det öppna fibernätet varit en grund för datakommunikation. Lägg nu till ett öppet nät för smarta sensorer så blir det riktigt intressant när du kan samla in och mäta saker som tidigare var omöjligt.

 

smartcity.jpg

Just nu pågår utbyggnaden av ett öppet nät för sensorer baserat på LoRa-teknik. Vid årsskif­tet 2018/2019 är det fullt utbyggt och ger möj­lighet att via strömsnåla och kostnadseffektiva sensorer samla in data eller larma vid olika si­tuationer.

– Genom att koppla upp olika saker minskar vi det ökade behovet av tidskrävande insatser för övervakning och underhåll i våra växande städer, berättar Lennart Jarl, chef produkt och drift av stadsnätet.

Begreppet Internet of things florerar i alla tänkliga sammanhang och det nya öppna nätet kan sammanfattas som trådlös infrastruktur för Internet of Things som med hjälp av LoRa-sen­sorer gör det möjligt att kommunicera genom att fånga upp signaler från sensorerna.

Data är det nya guldet

Allt mer beslut fattas baserat på data, att mäta och samla in data är en viktig del i att kunna skapa digitala lösningar som ger värde och nytta för användaren. Genom att sensorerna är både billiga och strömsnåla kan de placeras på plat­ser och föremål som tidigare inte var möjliga.

Till exempel kommer sensorer hjälpa oss att tömma soptunnan on-demand, livbojar kan lar­ma om de tas ner, parkeringsplatser kan märkas ledig eller upptagen. Möjligheterna är stora ef­tersom sensorerna som använder LoRa-teknik är både strömsnåla och billigare än andra senso­rer som använder andra tekniker för överföring av signalen.

Vi satsar öppet

– Likt det öppna stadsnätet är även LoRa-nä­tet öppet, vi väljer att kalla det för öppen stads­hubb. Hubben utgör en viktig basinfrastruktur i en smart stad och är ett naturligt komplement till det öppna stadsnätet, säger Lennart Jarl.

I reportaget om Innovation Race på nästa uppslag kan du läsa om flera olika tänkbara an­vändningsområden där stadshubben kan samla in och skicka vidare data till dess ägare.

Ta del av andra kunders upplevelser om oss

Läs alla våra kundberättelser