Pålitlig prisutveckling för 2020 års fjärrvärme


Från och med den 1/1 2020 kommer priset för fjärrvärme höjas med 1 % i vår fortsatta satsning att erbjuda en smart och hållbar fjärrvärmelösning.

Omvärldsfaktorer påverkar prisutvecklingen

  • Prisutvecklingen på biobränslen har stigit relativt kraftigt sedan 2018 och prognoserna visar att de kommer fortsätta stiga under 2020.
  • Ökade intäkter för mottaget avfall dämpar resultatpåverkan från biobränsleprisökningen.
  • Införandet av avfallsförbränningsskatten, är en osäkerhetsfaktor. Dels för ökade mottagningspriser för avfall, dels hur stor själva skatten blir. 100-300 kr/ton har nämnts.
  • Elintäkterna ökar. Dels pga högre spotpris, dels beroende på att effekten av tidigare gjorda prissäkringar avtar.

Det sammanlagda nettoeffekten av prisförändringarna medför en bedömning att endast en mindre prisjustering för 2020 behöver göras, på 1%.

Framtidsprognos

Vår prognos för höjning kommande åren är 0-2% år 2021 och 0-3% för år 2022. Gäller för normalprislistan - Företag, Bostadsrättsföreningar och samfälligheter.

Jönköping Energis målsättning

  • Fortsatt fokus på effektivisering
  • Prisförändringen för 2020-2022 blir lägre än inflationstakten i Sverige
  • Stabilitet i prissättningen över tid
  • Våra prisnivå ska vara i de lägre intervallet bland jämförbara städer
  • Fortsatt fokus på hållbara energilösningar och därmed minskad fossil oljeanvändning

Prisdialogen

Vi är måna om att du som fjärrvärmekund känner dig trygg med produkten och dess utveckling. Både när det gäller funktion och pris.
En långsiktig trygghet skapar vi bäst genom att utvecklas tillsammans med våra kunder och regelbundet föra en öppen dialog. En del i det arbetet är arbetssättet som kallas för Prisdialogen. Det är en modell som innefattar dialog med kunder lokalt och central prövning från Prisdialogens styrelse av bland annat prisändring på fjärrvärme. Genom arbetssättet skapas en kvalitetssäkring för er som kund.

Bakom Prisdialogen står Energiföretagen Sverige, Riksbyggen och SABO. I vår lokala dialogprocess väljer vi att bjuda in ett 20-tal kunder som representerar ett tvärsnitt av våra kunder från olika branscher och för att på så sätt få en god dialog med bred representation.

Fråga oss om fjärrvärme

Har du frågor om din fjärrvärme eller vill veta mer om våra andra servicetjänster så som Tillsyn, Komfort och Komplett, tveka inte att kontakta oss. Vi kan fjärrvärme! År 2017 fick vi utmärkelsen Sveriges nöjdaste företagskunder i en kundundersökning gjord av undersökningsföretaget Svenskt Kvalitetsindex.
 

Hur funkar fjärrvärme?

Fjärrvärme är ett hållbart värmealternativ - här kan du läsa mer om hur det funkar och hur du kan ansluta ditt företag eller fastighet

Läs mer om så funkar fjärrvärme

Mer om Tillsyn, Komfort och Komplett

Fjärrvärmecentralen består av tekniska komponenter som behöver underhållas. Detta kan delas mellan oss eller så tar vi hand om allt, beroende på dina önskemål.

Mer om tjänsterna i värmetrappan

Har du frågor om fjärrrvärme eller andra energilösningar? Vi hjälper dig!

Här hittar du kontaktuppgifter till företagsmarknad. De finns här för att hjälpa dig.

Kontaktuppgifter till Företagsmarknad