Utmaningen är att pendla mellan att lyfta blicken utan att tappa fokus på nuet


Möt Tobias Dahlberg som jobbar som affärsutvecklare på Jönköping Energi.

tobias.jpg

Vad tycker du är mest utmanande i din roll?

Att jobba både kortsiktigt och långsiktigt. Det måste vara ”action” för dagen när vi utvärderar nya uppslag men samtidigt ska vi se den framtida helheten för JEAB och våra kunder. Att pendla mellan att lyfta blicken utan att tappa fokus på nuet är utmanande.


Vad bidrar din roll med för att vara ”en god kraft för Jönköping”?

Vi kan genom nya tjänster och genom att förändra våra nuvarande påverka de val som våra kunder kan göra (och har gjort) när det gäller vilken typ av energi de köper eller producerar samt de hur nyttjar energi effektivast. Det kommer ha stor påverkar på vårt framtida samhälle.


Vad är du stolt över?

Mina barn.


Vad kan du hjälpa företag med framöver?

Jag hoppas vi kan bidra till att paketera och leverera nya nyttiga tjänster för företagen i vår region baserat på deras behov nu och i framtiden.