Tillsammans med sitt skiftlag gör Pier värme och el till Jönköping


Träffa Pier Henriksson som arbetar som skiftchef på vårt kraftvärmeverk ute på Torsvik. Ett arbete som kräver snabba beslut och pågår dygnet runt alla årets dagar.

pier.jpg

Vad tycker du är mest utmanande i din roll?

Mest utmanande sär de olika förutsättningarna som kan finnas i det dagliga arbetet och att ibland behöva lösa saker snabbt i pressande situationer.

Vad bidrar din roll i att var en god kraft för Jönköping?

Min roll som skiftchef innebär att jag ständigt jobbar med att producera fjärrvärme och el så kostnadseffektivt och miljövänligt som möjligt, mitt och mina kollegors arbete syns direkt synligt genom resultatuppföljningar vilket gör det extra spännande.

Vad är du stolt över?

Jag är stolt över att vara en del av Jönköping Energi av många anledningar men främst den att jag känner att företaget på riktigt är en del av Jönköping, vi syns på rätt ställen och har en god relation till våra kunder men främst känner jag att kunderna har en bra relation till oss. 

Kontakt

Pier.Henriksson@jonkopingenergi.se